top of page

Varda Rotem | Sculptures

ורדה רותם באה אל האמנות מתוך החיים. תהליך יצירתה מאופיין בתחקיר בוגר ואישי, מעורבות טוטלית ככול הניתן בהתנסות אישית ולימוד המסקנות, בסקרנות אובססיבית לעמת קווי דמיון עם מציאות, קיים עם ניסתר, צורה עם מסה. תחקיר מעמיק ביצירתה המתמשכת של ורדה רותם יחשוף מאבק מתמיד לניצולו המירבי של הקו, החל מעיצוב סדרות הפורטרט המוקדמות שלה וכלה בפסלי המתכת המסיביים והמונומנטאליים המוצבים בכיכרות עירוניות מרכזיות.

הקו מסקרן אותה ביותר והיא בוחנת אותו מראשית התהוותו ועד להיותו חלק ממתווה המסתלסל לרב ממדיות, ממנו היא יוצאת לעצב את גופי המתכת הגופניים והמלאים, את יצירות התלת ממד שלה. קיימת אצלה התגרות מתמדת בעמידותו של החומר, דיאלוג תחקירי חידתי עם העוצמה ומגבלותיה - בדיקת יכולות הסיבולת שלה, סקרנות טבעית כמעט ילדותית לראות מהן קצותיה של האפשרות הפיסולית לשרוד במרחב. יש קשר בולט ונראה לעין בין הרישום התלת ממדי שלה עם עבודות הפיסול המושפעות רבות מיצירותיהם המיתיות של האמנים הקלאסיים הנודעים ג'קומטי וברנקוזי. עבודתה של רותם משלבת שכל עם רגש, מודע עם תת מודע, הכרה עם ההתנסות בנעלם ובנסתר.

ורדה רותם בודקת לאורך שנות יצירתה את המרקם הנפחי ואת יחסו של הגוף אל שיווי המשקל שלו והמסה שהוא מייצג. גישתה הבטוחה כיום אל החומרים וצפונותיהם מאפשרים לה לדמות צורה של נפח מסיבי של ברזל לפסליה המיוצרים מפסי מתכת דו ממדיים הנעים במרחב כמו צמחים דמיוניים ענקיים.

דורון פולק

Copyright © 2008 Varda Rotem.  All Rights Reserved.

bottom of page